رفتن به محتوای اصلی
026-34200009 :تلفن موسسه

026-34200012 :تلفن آموزشگاه

استاد بیژن پرواز🎗

◼مدرس سه تار

متولد 1350کرمانشاه

از سال 1361 موسیقی را نزد استاد ابراهیم سپهری در کرمانشاه آغاز و پس از دو سال به تهران نقل مکان کرد و از سال 1367 نزد استاد طلایی و اساتید دیگری همچون حسین علیزاه، مسعود شعاری ، محمود تاج بخش ، محمدرضا لطفی کسب فیض نموده و آثاری همچون کاروانه به‌همراه گروه کامکار ، وصف عشق به خوانندگی رضارضایی، ریوار موسیقی محلی (کردی) و کنسرت های متعددی در خارج و داخل کشور و دو دوره حضور در جشنواره فجر و ضبط های متعدد برای رادیو تهران و…. و همچنین از سال 1372 به تدریس ساز سه تار به طور مستمر مشغول می باشد.

برگشت به بالا