رفتن به محتوای اصلی
026-34200009 :تلفن موسسه

026-34200012 :تلفن آموزشگاه

اساتید

صائب کاکاوند

اساتید

صائب كاكاوند/ متولد تهران به تاریخ 1362/09/28 هنرآموخته نزد اساتيد: وحيد خسروي،حميدرضا خبازي،فريبرز عزيزي،محمدرضا لطفي،هوشنگ ظريف اجراي كنسرت هاي متعدد…

برگشت به بالا