رفتن به محتوای اصلی
026-34200009 :تلفن موسسه

026-34200012 :تلفن آموزشگاه

آلبوم های موسیقی اجرا شده در خانه سنتور پرنیا

آلبوم های موسیقی ارایه شده توسط موسسه :

1-موج سراب

2-بامداد سپید

3-رقص مهتاب

4-از بلخ تا قونیه

کتاب ها و تالیفات استاد

📓 دستور سنتور برای هنر جویان

📓چهل تمرین برای سنتور ( دوره ابتدایی)

📓چهل و یک تمرین ( دوره متوسطه)

📓چهل و دو تمرین ( دوره عالی)

📓 یاد ( پانزده قطعه برای سنتور)

📓 رقص آشفته ( پانزده قطعه برای سنتور)

📓 نگارین ( شش قطعه برای سنتور)

📓 تئوری ساده برای سازهای ایرانی ( برای هنرجویان ساز های ایرانی)

برگشت به بالا