رفتن به محتوای اصلی
026-34200009 :تلفن موسسه

026-34200012 :تلفن آموزشگاه

نام اثر : داینی موسیقی بختیاری

موسیقی و تنظیم : حسین پرنیا

خواننده : رحیم عدنانی

داینی

برگشت به بالا